LED Hiệp Tân

DOWNLOAD PHẦN MỀM LED

» Trung tâm chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy và luôn miễn phí. Đừng ngại gọi 028.3622.3567 để được tư vấn và trợ giúp kỹ thuật LED Trang đầu  Tải về lần nữa   Đăng nhập

Home / 04. Firmware nâng cấp các loại

Tên Sắp xếp lại
Video hướng dẫn
Đánh Giá Sắp xếp lại
Kích cỡ Sắp xếp lại
Gửi lên ngay Sắp xếp lại
Tác giả
1. Firmware nâng cấp card HD_WFX_0 V4.28.99.rar
    Tải về246 995.45 Kb 05.09.2022 08:08 kythuatLHT
2. Firmware phổ thông nâng cấp card HD ledhieptan.rar
    Tải về384 5.56 Mb 28.05.2022 21:24 kythuatLHT
3. Thuoc HD2018 Qiangli ledhieptan.rar
    Tải về387 1.4 Mb 28.05.2022 21:24 kythuatLHT
4. Firmware upgrade card HD cho P2.5 3840Hz IC LS9930 .rar
    Tải về79 1.26 Mb 23.05.2023 16:23 kythuatLHT
5. Firmware upgrade card LINSN cho P2.5 3840Hz IC LS9930 .rar
    Tải về88 314.51 Kb 23.05.2023 16:25 kythuatLHT
6. FW card HD R5S.rar
    Tải về41 642.52 Kb 22.09.2023 15:29 kythuatLHT
A6L_V1.0.10.0_20230606_144816_V0.1HW.bin
    Tải về18 332.51 Mb 11.11.2023 14:40 kythuatLHT

[Mới] - [Tải về nhiều nhất]