LED Hiệp Tân

DOWNLOAD PHẦN MỀM LED

Mới

» Mới Trang đầu  Tải về lần nữa   Đăng nhập

Tải về Tên Thư mục Kích cỡ Gửi lên ngay
Tải về 46
defaut.gif P3 OUT GKGD 16S V3.1 GK1293 .ssx
Home//02. Thư viện cấu hình Màn hình LED/01. File cấu hình cho phần mềm HDPLAYER - HDSET/3. P3
46.2 Kb 27.04.2024 14:58
Tải về 282
rar.gif 09. HDSet V3.0.19.0 ledhieptan.com.rar
Home//01. Phần mềm điều khiển LED/03. HDSET dùng cho card A3 A4 A5 A6 T901 v.v
109.4 Mb 30.03.2024 08:42
Tải về 523
rar.gif 08. HDPlayer.7.10.26.0 ledhieptan.com.rar
Home//01. Phần mềm điều khiển LED/02. HDplayer dùng cho card C16c - C36c - A3 - A4 v.v
253.07 Mb 30.03.2024 08:38
Tải về 368
rar.gif 07. HDPlayer.7.10.2.0 ledhieptan.com.rar
Home//01. Phần mềm điều khiển LED/02. HDplayer dùng cho card C16c - C36c - A3 - A4 v.v
249.56 Mb 16.02.2024 08:40
Tải về 332
rar.gif 08. HDSet V3.0.10.0 ledhieptan.rar
Home//01. Phần mềm điều khiển LED/03. HDSET dùng cho card A3 A4 A5 A6 T901 v.v
107.4 Mb 03.01.2024 17:00
Tải về 587
rar.gif 06. HDPlayer.7.9.78.0 ledhieptan.com.rar
Home//01. Phần mềm điều khiển LED/02. HDplayer dùng cho card C16c - C36c - A3 - A4 v.v
246.2 Mb 03.01.2024 08:15
Tải về 335
rar.gif vMix_Pro_23.0.0.68x64.rar
Home//08. Phần mềm trình chiếu màn hình/vMix Pro 23.0.0.68x64
343.7 Mb 14.12.2023 09:39
Tải về 1158
exe.gif UltraViewer_setup_6.5_vi.exe
Phần mềm Teamviewer điều khiển máy tính từ xa
Home/
3.32 Mb 14.12.2023 09:39
Tải về 514
exe.gif AnyDesk.exe
Home/
3.65 Mb 14.12.2023 09:39
Tải về 169
rar.gif Update LCD 40S controller.rar
Home//06. Phần mềm hỗ trợ khác/Update LCD 40S controller
61.28 Mb 14.12.2023 09:39